Przedłużony termin zgłoszeń w konkursie!

Uwaga!
Informujemy, iż ze względu na mała liczbę zgłoszeń w konkursie „Oblicza despotyzmu – kult jednostki w postsowieckiej Azji Środkowej”, termin przysyłania zgłoszeń został przedłużony do końca czerwca. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza!

[English and Russian below]

Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców ma zaszczyt zaprosić państwa na I Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Wschodoznawczą Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych, która odbędzie się w dniach 19-21.09.2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ma celu przyjrzenie się Ukrainie, Białorusi i Rosji z perspektywy historii, antropologii, kultury, stosunków międzynarodowych, ekonomii i nauk prawniczych. Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów ze środowisk naukowych i badawczych z Polski oraz Europy.
Przewidziane są następujące panele tematyczne dotyczące Europy Wschodniej:

• Przeszłość
• Społeczeństwo
• Gospodarka
Opłata konferencyjna: 100 zł/25 euro( zawiera: nocleg, wyżywienie i koszty publikacji)
Czas nadsyłania abstraktów: 30.06.2017 r.
Języki konferencji: polski, angielski i rosyjski.
Czas wystąpienia: 15 min
Na e-mail konferencji: kontakt@europawschodnia.cba.pl
Długość trwania konferencji może ulec zmianie.

Po konferencji zostanie wydana publikacja naukowa.
Formularz i więcej informacji na stronie konferencji:www.konferencjawschodoznawcza.cba.pl

ENGLISH
Post-Soviet Scientific Club has the honour of inviting you to the First International Science Conference of Students and Doctoral Students Eastern Europe in Interdisciplinary Research, which will be held on 19.09-21.09.2017 r. at the Faculty of History at Adam Mickiewicz University in Poznan. The aim of the conference is to take a look at Ukrainian, Belarusian and Russian history, anthropology, culture, international relations, economy and legal sciences. The conference is directed to students and doctoral students from scientific and research communities in Poland and Europe.

The following thematic panel discussions concerning Eastern Europe are expected:
• Past
• Society
• Economy

Conference fee: 100 zl/ 25 Euro (includes: accommodation, food and publication)
Deadline for sending submission: 30.06.2017
Languages of the conference: Polish, English, Russian
Time for the speech: 15 minutes
Please send the application form by email: kontakt@europawschodnia.cba.pl
The duration of the conference may change.

After the conference scientific publication will be released.

For application form and more information please visit our website page:http://konferencjawschodoznawcza.cba.pl/en/information-about-conference/

РУССКИЙ

Студенческий научный кружок Востоковедения приглашает Вас на I Международную студенческо – аспирантскую научную конференцию по изучению востока
„Восточная Европа в междисциплинарных иследованиях”, которая состоится 19.09-21.09.2017 в Познании.
Конференция имеет в виду оброщение внимания на Украинy, Беларусь и Россию из перспективы истории, антропологии, культуры, международных взаимоотношении, экономики, юридических наук. Конференция адресована студентом и аспирантом из научных и исследовательских обществ из Польши а также Европы.
Во время заседаний предлагается обсудить темы посвещёныe восточной Европе:
• прошедшее
• сообщество
• экономика

Оргвзнос: 25EUR/100 zł (проживание, питние и публикация)
Языки конференции: русский, польский, английский.
абстракты отправлять до: 30.06.2017 r. на адрес электронной почты: kontakt@europawschodnia.cba.pl
время доклада 15 мин.
продолжительность конференции может измениться
После конференции будет издана научная публикация.
бланк заявления и больше информации на сайте http://konferencjawschodoznawcza.cba.pl/ru/информация-о-конференции/

Czytaj dalej „Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza!”

Konkurs wiedzy o Rosji!

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o Rosji, w którym można wygrać wyjazd do Rosji na Ałtaj. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 maja br., a finał odbywa się 19 maja w Warszawie. Organizatorami są:
– ze strony polskiej: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja, Stowarzyszenie Współpracy

Polska-Wschód i Uniwersytet Warszawski;

– ze strony rosyjskiej: Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia”,

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Obwodu Ałtajskiego „Dom Polski”, Ałtajski Uniwersytet

Państwowy, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury.

W terminie do 5 maja 2017 roku należy przesłać wypełnioną Ankietę wraz z niezbędnymi załącznikami: skanem legitymacji studenckiej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: wiedzaorosji@gmail.com.

Prosimy zapoznać się z regulaminem.

Czytaj dalej „Konkurs wiedzy o Rosji!”

Konkurs

Witajcie! Wiemy, że zbliżają się święta, ale mamy dla was specjalną informację.
We współpracy z Nową Europą Wschodnią organizujemy konkurs: „Oblicza despotyzmu – kult jednostki w postsowieckiej Azji Środkowej”.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie tekstu dziennikarskiego na wyznaczony temat. Zgłoszenia należy przysłać na adres kniwuam@gmail.com, w tytule pisząc „Konkurs [Imię i nazwisko uczestnika]”, w terminie do 17 czerwca 2017 r., do godziny 23:59.
Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział wszyscy studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego doktora
Nagrodą w konkursie jest publikacja zwycięskiej pracy w wydaniu internetowym dwumiesięczniku „Nowa Europa Wschodnia” oraz roczna prenumerata ww. czasopisma.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 1 września 2017 r.

Wymogi redakcyjne: 
1) objętość od 5 do 10 stron
2) czcionka Times New Roman 12 (przypisy 10)
3) odstępy między wierszami 1,5
4) przypisy tradycyjne na dole strony w systemie oksfordzkim redakcji tekstów

Zapraszamy do udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu!

Powodzenia!

Czytaj dalej „Konkurs”

Debata „Rosja–Turcja –Iran – Nowe Trójporozumienie?”

Zapraszamy wszystkich na debatę ekspercką, która odbędzie się 28 lutego o godzinie 11 w Instytucie Wschodnim. Wśród zaproszonych gości znajdzie się Witold Repetowicz, autor książki „Nazywam się Kurdystan”, dr Jacek M. Raubo, Mateusz Chudziak oraz dr Mariusz Marszewski. Debatę poprowadzi dr Grzegorz Skrukwa.

Więcej informacji tutaj!